Строителство

Хидроизолация на мостове

Един от най-важните въпроси, с който се сблъскват строителите при изграждането на мостовете, е хидроизолацията. Изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, се…